Тема: приклад статуту АВ  (Прочитано 4071 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.


Offline teodor4ik

 • Кшатрій
 • Ветеран
 • Повідомлень: 4812
 • Карма: +173/-13
 • Стать: Чоловіча
 • крокодил, carrera-banshee, спеш-enduro, аркус
  • Перегляд профілю
« : 05.02.2011, 19:13:31 »
Устав общественной организации Велокривбасс   
  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

   1.1.Громадська організація «ВЕЛОКРИВБАС» (надалі - Організація) є добровільне об'єднання громадян, які вважають за необхідне розвиток велоспорту та велосипедного транспорту в м. Кривому Розі. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправ'я її членів, самоврядування, законності і гласності. «Велокривбас» є неприбутковою організацією. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності, які не можуть суперечити інтересам держави і суспільства.
   1.2. Організація має повне найменування
на російській мові:
Общественная организация «ВЕЛОКРИВБАСС»
на українській мові:
Громадська організація «ВЕЛОКРИВБАС»
на англійській мові:
Public organization «VELOKRIVBAS».
  1.3. Організація має скорочене найменування: ГО «ВК»
  1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", іншими діючими законами України, нормами міжнародного права, а також цим Статутом.
  1.5. Діяльність Організації розповсюджується на територію міста Кривий Ріг.
  1.6. Організація є юридичною особою, може мати самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в установах банку, зокрема валютний, печатки, штампи і бланки зі своїм найменуванням, власну символіку й інші символи юридичної особи. Реєстрація символіки Організації здійснюється в порядку, передбаченому для об'єднань громадян. Організація може вступати на правах колективного члена в інші всеукраїнські і міжнародні об'єднання і організації, діяльність яких не суперечить чинному законодавству і Статуту організації. Організація може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, виступати в особі позивача або відповідача в суді.
  1.7. Організація має право на добровільних засадах створювати або вступати в союзи, укладати з іншими об'єднаннями громадян угоди про співпрацю і взаємодопомогу.
  1.8. Юридична адреса Організації: 50036, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Софії Перовської буд. 1 кв. 5..

  2. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ.

   2.1.Метою Організації є здійснення програм та заходів, спрямованих на підтримку велосипедного руху, розвиток велоспорту та велосипедного транспорту в м. Кривому Розі.
  2.2. Для реалізації вищезазначеної мети, Організація ставить завдання:
   2.2.1 Сприяти розвитку велосипедного транспорту та відповідної інфраструктури для нього в м. Кривому Розі;
   2.2.2 Сприяти розв’язанню транспортних та екологічних проблем міста Кривого Рогу шляхом створення умов для використання велосипедів у якості міського транспорту;
   2.2.3 Поширювати велосипедну культуру;
   2.2.4 Пропагувати здоровий спосіб життя;
   2.2.5 Співпрацювати з різними суспільними й іншими установами, організаціями і підприємствами.
   2.2.6 Підвищувати спортивну майстерність велосипедистів;
   2.2.7 Створювати велоосередки, здебільшого у вигляді секцій велоспорту;
   2.2.8 Підтримувати велосипедистів м. Кривого Рогу в їх законних індивідуальних та колективних інтересах;
   2.2.9 Координувати зусилля різних велосипедних спільнот м. Кривого Рогу та України у справі популяризації велосипедного спорту і транспорту, захисту велосипедистів;
   2.2.10 Встановлювати та зміцнювати зв’язки з українськими та міжнародними організаціями подібної направленості.
  2.3. Організація самостійно визначає основні напрями своєї діяльності.
  2.4. З метою здійснення суспільної діяльності і досягнення, позначених у цьому Статуті цілей і завдань, Організація має право:
  2.4.1 Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;
  2.4.2 Представляти і захищати свої законні інтереси і законні інтереси своїх членів у державних і суспільних органах;
  2.4.3 Ідейно, матеріально і організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в організації їх роботи;
  2.4.4 Створювати установи й організації;
  2.4.5 Одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації цілей і завдань організації;
  2.4.6 Розробляти і подавати до владних органів проекти нормативних актів та домагатися їх прийняття і виконання;
  2.4.7 Вимагати дотримання членами Організації існуючих норм по забезпеченню безпеки руху;
  2.4.8 Вносити на розгляд місцевої влади та ДАІ пропозиції щодо організації руху транспорту вулицями м. Кривого Рогу;
  2.4.9 Сприяти в проведенні фізкультурно-спортивних заходів у відповідності із Законом України «Про фізичну культуру і спорт», за правилами, офіційно затвердженими Державним комітетом молодіжної політики, спорту та туризму України, погоджуючи свої дії з комітетом фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради;
  2.4.10 Організовувати і проводити змагання, велопробіги, веломарафони, категорійні велопоходи, у тому числі міжнародні;
  2.4.11 Організовувати і проводити заходи з підготовки і підвищення кваліфікації організаторів, наставників, волонтерів, членів Організації;
  2.4.12 Організовувати виготовлення власної офіційної, пам’ятної та нагородної атрибутики з символікою Організації.
  2.4.13 Організовувати та брати участь в екологічних акціях та природоохоронних заходах;
  2.4.14 Вносити пропозиції органам влади і управління;
  2.4.15 Поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї і цілі;
  2.4.16 Засновувати власні засоби масової інформації;
  2.4.17 Засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;
  2.4.18 Здійснювати, відповідно своїх статутних завдань, інші дії, які передбачені законодавчими актами України;
  2.4.19 Самостійно вирішувати питання про пріоритетність цільових програм;
  2.4.20 Використовувати цільові пожертвування, які вносяться благодійниками на реалізацію програм і проектів відповідно до умов цих пожертвувань і статутних цілей і завдань;
  2.4.21 Об'єднуватися в союзи, асоціації й інші об'єднання, які сприяють виконанню статутних цілей і завдань;
  2.4.22 Вживати заходи по залученню державного, колективного і приватного капіталу на потреби Статутних програм;
  2.4.23 Організовувати збір добродійних пожертвувань і внесків від фізичних і юридичних осіб, іноземних держав і міжнародних організацій;
  2.4.24 Визначати форми, об'єкти, суб'єкти і розміри добродійної допомоги;
  2.4.25 Створювати відповідно до законодавства України свої відділення, філіали, представництва; - створювати у середині Організації підрозділи, ради, комітети і відділи по видах діяльності, для підвищення ефективності виконання статутних цілей і завдань;
  2.4.26 Виступати засновником і бути членом інших організацій і юридичних осіб;
  2.4.27 Популяризувати свою діяльність і символіку у встановленому законом порядку;
  2.4.28 Брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації і т.д.);
  2.4.29 Бути позивачем і відповідачем у суді;
  2.4.30 Здійснювати, відповідно своїх статутних завдань, інші дії, які передбачені законодавчими актами України.

  3. ЧЛЕНСТВО В ОГРАНІЗАЦІЇ.

  3.1. Членство в Організації може бути індивідуальним, колективним і почесним.
  3.2. Індивідуальними членами Організації можуть стати особи, які досягли 14 років, визнають даний Статут, виконують обов'язки члена Органі-зації і беруть участь у роботі по досягненню статутної мети.
Прийом в індивідуальні члени Організації здійснюється на основі письмової заяви, за рішенням Правління і затвердженням Головою Правління.
  3.3. Колективними членами Організації можуть бути юридичні особи, колективи підприємств, установ, організацій державної і інших форм власності, спортивних клубів і секцій, інші об'єднання і організації, які визнають справжній Статут. Прийом у колективні члени Організації здійснюється на основі письмової заяви та інших документів за рішенням Правління і затвердженням Головою Правління.
  3.3.1 Протягом 30 календарних днів Правління розглядає заяву (прохання) про вступ і надає мотивовану відповідь заявникові. Заявник вважається колективним членом Організації з дати прийняття відповідного рішення Правлінням Організації.
  3.4. Особи, які внесли значний внесок у реалізацію цілей Організації, можуть бути прийняті в Організацію почесними членами.
Прийом у почесні члени Організації здійснюється на основі письмової заяви, за рішенням Правління.
  3.5. Членство в Організації припиняється у випадках:
  3.5.1 Порушення Статуту Організації;
  3.5.2 Здійснення вчинку, який може заплямувати статус члена Організації;
  3.5.3 За власним бажанням.
  3.6. Припинення членства наступає з моменту винесення відповідної ухвали Головою Правління.
У разі добровільного виходу або виключення з Організації суми внесених вступних, членських та добродійних внесків не повертаються.

  4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

  4.1. Члени Організації мають право:
  4.1.1 Брати участь в її діяльності;
  4.1.2 Брати участь шляхом голосування в ухваленні рішень Організації;
  4.1.3 Обирати і бути обраним в керівні органи і органи контролю Організації;
  4.1.4 Вносити пропозиції з питань діяльності Організації і вимагати їх розгляду;
  4.1.5 Сприяти здійсненню суспільних програм Організації;
  4.1.6 Робити запити про використання Організацією внесених ними вступних, членських і добродійних внесків;
  4.1.7 Знайомитися з протоколами загальних зборів і іншими документами Організації;
  4.1.8 Вільно вийти з Організації.
  4.2. Члени Організації зобов'язані:
  4.2.1 Виконувати Статут, положення і нормативні документи Організації;
  4.2.2 Виконувати рішення керівних органів організації;
  4.2.3 Платити вступні і членські внески;
  4.2.4 Своїми діями сприяти досягненню мети і завдань, які стоять перед Організацією;
  4.2.5 Виконувати інші обов'язки, які витікають з цього Статуту і рішень керівних органів Організації;
  4.2.6 У разі втрати або пошкодження колективного майна Організації суб’єкт, що призвів до даної втрати або пошкодження, несе перед Організацією матеріальну відповідальність;
  4.2.7 Брати участь своєю роботою в заходах, упроваджених керівними органами Організації;
  4.2.8 У разі ухвалення рішення про вихід із членів Організації, подати заяву в Правління не пізніше, чим за два тижні до виходу з членів Організації.
   4.3. За порушення положень даного Статуту та обов’язків члена Організації до членів Організації можуть застосовуватися заходи і дії:
  4.3.1 Попередження;
  4.3.2 Пониження посади;
  4.3.3 Зняття звання почесного члена організації;
  4.3.4 Виключення з Організації.
Застосовувати заходи і дії може Наглядова рада при затвердженні цього рішення Головою Правління.

  5. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ.

   5.1. Найвищим керівним органом є загальні збори членів Організації (надалі - загальні збори), які скликаються не рідше одного разу на рік. Про скликання і порядок денний загальних зборів члени Організації оповіщаються не пізніше, ніж за два тижні до його проведення. Позачергові загальні збори можуть бути скликані за рішенням Правління, Голови Правління або на вимогу 1/3 членів Організації. Дата проведення чергових (позачергових) загальних зборів і порядок делегування встановлюється Правлінням.
До компетенції загальних зборів відносяться питання:
  5.1.1 Ухвалення Статуту, зміни і доповнення до нього;
  5.1.2 Обрання Голови Правління, Правління;
  5.1.3 Призначення персонального складу Наглядової ради;
  5.1.4 Визначення, вироблення стратегії розвитку і обговорення діяльності Організації, затвердження перспективних планів і програм Організації в цілому, а також затвердження звітів по них;
  5.1.5 Ухвалення і зміна символіки, штампу, друку і фірмових бланків;
  5.1.6 Ухвалення рішення про реорганізацію і ліквідацію Організації;
  5.1.7 Ухвалення рішення по звітах Правління і Наглядової ради.
Загальні збори ухвалюють рішення простою більшістю голосів делегатів за наявності кворуму. Загальні збори мають кворум, якщо на них присутні 60% плюс один член від загальної кількості членів Організації. При ухваленні Статуту, змін і доповнень до нього, ухвалення і зміни символіки, штампу, друку і фірмових бланків, ухваленні рішення про реорганізацію і ліквідацію Організації, за нього повинні проголосувати не менше 2/3 присутніх на зборах членів Організації при наявності кворуму за підтримки цього рішення Правлінням і затвердженні Головою Правління. При ухваленні рішення про обрання Голови Правління, за нього повинні проголосувати більшістю голосів за наявності кворуму при затвердженні цього рішення Правлінням. При ухваленні рішення про обрання Правління, за нього повинні проголосувати більшістю голосів за наявності кворуму при затвердженні цього рішення Головою Правління. При ухваленні рішення про призначення персонального складу Наглядової ради, за нього повинні проголосувати більшістю голосів за наявності кворуму при затвердженні цього рішення Головою Правління. При рівності голосів, голос Голови Правління є вирішальний.
  5.2. Виконавчим органом Організації є Правління, очолюване Головою. Правління обирається загальними зборами строком на 4 роки.
Правління проводить свої засідання не рідше за один раз на півроку. Про скликання і порядок денний засідання члени Правління оповіщаються не пізніше, ніж за тиждень до його проведення. Позачергове засідання може бути скликано за рішенням Голови Правління або на вимогу 1/3 членів Правління. Дата проведення чергового (позачергового) засідання і порядок делегування встановлюється Головою Правління. Правління має право добирати у свій склад нових членів замість вибулих із подальшим затвердженням Головою Правління. Голова Правління автоматично є членом Правління. Максимальна кількість членів Правління 10 чоловік.
Правління Організації:
   5.2.1 Розробляє і впроваджує в життя організаційні програми й інші заходи щодо статутної суспільної діяльності Організації, узгоджуючи свої дії з Головою Правління;
   5.2.2.Забезпечує виконання рішень загальних зборів;
   5.2.3 Встановлює дату проведення, порядок денний і порядок представництва чергових (позачергових) загальних зборів;
   5.2.4 Виносить ухвали про вступ кандидатів в індивідуальні і колективні члени Організації, з подальшим затвердженням Головою Правління;
   5.2.5 Визначає напрями діяльності і затверджує плани роботи Організації;
   5.2.6 Складає кошториси витрат і доходів;
   5.2.7 Створює для виконання статутних завдань Організації необхідні постійні і тимчасові функціональні структури (центри, підрозділи, комісії, комітети, ради, секції і т.п.), з подальшим затвердженням Головою Правління;
   5.2.8 Розпоряджається майном Організації відповідно до даного Статуту і законодавства України;
   5.2.9 Затверджує рішення Загальних зборів про обрання Голови Правління;
   5.2.10 Ухвалює рішення про проведення ревізій і перевірок, з подальшим затвердженням Головою Правління;
   5.2.11 Готує договори, контракти і положення заходів, що проводяться Організацією;
   5.2.12 Вирішує питання вступу і членства в інших добродійних і громадських організаціях, союзах, асоціаціях і інших об'єднаннях, зокрема міжнародних;
   5.2.13 Ухвалює рішення про організацію підприємств, участі в господарських спільнотах;
   5.2.14 Звітує перед загальними зборами про діяльність Організації;
   5.2.15 Ухвалює рішення про створення місцевих осередків, з подальшим затвердженням Головою правління;
   5.2.16 У разі припинення діяльності Організації, призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс.
Правління Організації ухвалює рішення голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління при участі в засіданні Голови Правління. При рівності голосів, голос Голови Правління є вирішальним.
   5.3. Голова Правління.
Голова Правління обирається загальними зборами строком на 5 років. Голова Правління проводить загальні збори і засідання Правління, очолює їх.
Голова Правління:
  5.3.1 Без доручення діє від імені Організації;
  5.3.2 Самостійно вирішує питання діяльності Організації, не віднесені до повноважень інших органів управління Організації;
  5.3.3 Представляє інтереси Організації у відносинах з державою, громадськими й іншими організаціями, зокрема при укладенні договорів про співпрацю як в Україні, так і за її межами;
  5.3.4 Підписує від імені Організації офіційні документи, угоди і контракти, контролює фінансову діяльність, розподіл і використання матеріальних цінностей відповідно до рішення Правління, статутної діяльності і чинного законодавства;
  5.3.5 Затверджує рішення Загальних зборів про обрання Правління;
  5.3.6 Затверджує рішення Загальних зборів про призначення персонального складу Наглядової ради;
  5.3.7 Призначає Першого заступника Голови Правління і заступників Голови Правління, розробляє та затверджує нормативні документи, що регламентують їх діяльність;
  5.3.8 Затверджує створені Правлінням для виконання статутних завдань Організації необхідні постійні і тимчасові функціональні структури (центри, підрозділи, комісії, комітети, ради, секції і т.п.). Приймає положення про ці структури;
  5.3.9 Затверджує і змінює при потребі сертифікати, свідоцтва, посвідчення, значки;
  5.3.10 Затверджує штат і визначає умови оплати праці працівників Організації;
  5.3.11 Приймає і звільняє працівників Організації;
  5.3.12 Затверджує рішення Правління про вступ до Організації індивідуальних і колективних членів, видає відповідні сертифікати, свідоцтва, посвідчення, значки;
  5.3.13 Виносить ухвалу про обрання в почесні члени Організації, видає відповідні сертифікати, свідоцтва, посвідчення, значки;
  5.3.14 Виносить ухвалу про виключення з членства в Організації в установленому порядку;
  5.3.15 Приймає нормативні документи, що регламентують діяльність Організації, що визначають компетенцію і обов'язки між посадов-цями Організації;
  5.3.16 Затверджує рішення Наглядової ради щодо застосування заходів, дій до членів Організації в установленому порядку;
  5.3.17 Відкриває рахунки в установах банків;
  5.3.18 Вирішує питання щодо обрання із членів Правління скарбника і відповідального секретаря та їх переобрання у випадку необхідності, приймає нормативні документи, що регламентують їх діяльність;
  5.3.19 Затверджує рішення Правління про проведення ревізій і перевірок;
  5.3.20 У відсутності скарбника і відповідального секретаря виконує їх функції;
  5.3.21 Вносить пропозиції на загальні збори щодо порядку і розміру сплати вступних і членських внесків;
  5.3.22 Затверджує рішення Правління про створення місцевих осередків. Приймає положення про ці структури;
  5.3.23 Головує на засіданнях правління і загальних зборах;
  5.3.24 Має право підпису фінансових документів;
  5.3.25 Видає накази, ухвали, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх членів і працівників Організації;
  5.3.26 Розглядає інші питання, що не відносяться до керівних органів Організації;
  5.3.27 Здійснює інші дії, необхідні для досягнення мети і завдань Організації.
  5.4. У цілях здійснення поточного контролю за збереженням майна, надходженням і витрачанням матеріальних, технічних і грошових коштів, правильністю обліку і звітності, Голова Правління обирає скарбника.
Скарбник підписує банківські й інші фінансові документи, при відповідному письмовому рішенні Голови Правління.
   5.5. У цілях здійснення поточного контролю за діловодством Організації, Голова Правління обирає відповідального секретаря.
   5.6. Персональний склад Наглядової ради призначається загальними зборами із числа членів організації. Термін повноважень Наглядової ради - 4 роки. Наглядова рада проводить свої засідання у повному складі не рідше ніж 1 раз на рік. Позачергове засідання може бути скликано Головою Наглядової ради або на вимогу 1/3 члени Наглядової ради. Дата проведення чергового (позачергового) засідання і порядок делегування встановлюється Головою Наглядової ради. Наглядова рада має право поповнювати свій склад новими членами замість вибулих з подальшим затвердженням Головою Наглядової ради. Максимальна кількість членів Наглядової ради 5 чоловік.
Наглядова рада:
  5.6.1 Здійснює нагляд за збереженням майна Організації, законністю договорів і господарських операцій, а також за дотриманням інших інтересів Організації;
  5.6.2 Проводить щорічно ревізію майна та фінансового стану Організації, складає акти ревізії;
  5.6.3 У разі порушення членом Організації Статуту чи обов’язків члена Організації застосовує заходи дії до членів Організації після затвердження цього рішення Головою Правління.
Наглядова рада ухвалює рішення голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради при участі в засіданні Голови Наглядової ради. При рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
   5.7 Голова Наглядової ради обирається із числа членів Наглядової ради, що обирається на загальних зборах . Термін повноважень Голови Наглядової Ради - 4 роки. У разі необхідності він може бути переобраний із числа інших членів Наглядової ради.
Голова Наглядової ради:
  5.7.1 Здійснює оперативний нагляд за діяльністю Організації, її підрозділів, філіалів і представництв;
  5.7.2 Встановлює дату проведення, порядок денний і порядок представництва чергового (позачергового) засідання Наглядової ради;
  5.7.3 Організує ефективну роботу Наглядової ради.

  6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ. МАЙНА І ФОНДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

  6.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.
  6.2. Джерелами формування майна і фондів Організації є:
  6.2.1 Вступні, добродійні і членські внески;
  6.2.2 Спонсорські внески і пожертвування, здійснювані громадянами, підприємствами, установами і організаціями будь-яких форм власності;
  6.2.3 Цільові внески, пожертвування організацій і приватних осіб на виконання конкретних програм і заходів Організації;
  6.2.4 Надходження і добровільні внески міжнародних і національних (неурядових) організацій, установ, фондів;
  6.2.5 Надходження від проведення суспільних компаній по збору добродійних пожертвувань, масових заходів;
  6.2.6 Громадські організації також мають право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
  6.2.7 Надходження від проведення основної діяльності згідно Статуту Організації.
  6.4. Збитки, заподіяні Організації в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами або державними органами, відшкодовуються Організації за рішенням суду або арбітражного суду.
   6.5. Організація здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність відповідно до порядку, встановленого законодавством України.
   6.6. Організація опубліковує в засобах масової інформації звіт про доходи і витрати в передбаченому законом порядку.
   6.7. Організація надає благодійникам (донорам) звіт і іншу інформацію про використання цільових засобів на їх вимогу.
  6.8. Контроль за діяльністю Організації, у тому числі і порядком використання майна і засобів, здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції і законодавства України.
  6.9. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом
  6.10. Члени Організації не відповідають особистим майном за борги Організації, так само як і Організація не відповідає за борги окремих членів Організації.

  7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ У СТАТУТ.

  7.1. Зміни і доповнення в Статут Організації затверджуються на чергових (позачергових) загальних зборах. За це рішення повинні проголосувати не менше 2/3 присутніх на зборах членів Організації при наявності кворуму за підтримки цього рішення Правлінням і затвердженні Головою Правління.
  7.2. Про всі зміни і доповнення у Статут у десятиденний термін Організація повідомляє в реєструючий орган.

  8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

  8.1. Організація припиняє свою діяльність у випадку реорганізації або ліквідації.
  8.2. Припинення діяльності Організації проводиться:
  8.2.1. За рішенням суду.
  8.2.2. За рішенням загальних зборів.
  8.3. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням суду або загальних зборів Організації.
  8.4. До ліквідаційної комісії переходять повноваження з управління справами Організації з моменту призначення або створення. Ліквідаційна комісія оцінює майно Організації, виявляє дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів третім особам, а також
працівникам Організації, складає ліквідаційний баланс.
  8.5. Ліквідація вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це в державний реєстр.
  8.6. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду діяльності або зараховані до доходу бюджету.
  8.7. Порядок реорганізації Організації визначається загальними зборами відповідно до чинного законодавства України. В разі реорганізації Організації її права і обов'язки переходять до правонаступників. Організація може реорганізуватися лише в іншу громадську неприбуткову організацію.
 

Offline Vintage

 • Ветеран
 • Повідомлень: 1131
 • Карма: +26/-5
 • Стать: Чоловіча
 • Ardis Slavytich - звірюка, Giant Yukon Disc
  • Перегляд профілю
« Reply #1 : 05.02.2011, 21:45:50 »
Оце спасибі, залишилось уважно переглянути ті положення і підкорегувати до наших потреб!

Offline teodor4ik

 • Кшатрій
 • Ветеран
 • Повідомлень: 4812
 • Карма: +173/-13
 • Стать: Чоловіча
 • крокодил, carrera-banshee, спеш-enduro, аркус
  • Перегляд профілю
« Reply #2 : 05.02.2011, 21:50:59 »
Оце спасибі, залишилось уважно переглянути ті положення і підкорегувати до наших потреб!
та це стандартна плашка, там тра тіко кривий ріг на тернопіль змінити :) але суть в тому шо почитай як виглядає структура правління перед тим як вибирати відповідальних осіб

Offline Vintage

 • Ветеран
 • Повідомлень: 1131
 • Карма: +26/-5
 • Стать: Чоловіча
 • Ardis Slavytich - звірюка, Giant Yukon Disc
  • Перегляд профілю
« Reply #3 : 05.02.2011, 22:08:08 »
Ну гаразд, нехай буде один чел за голову всього кістяка, матиме так як Ти бажаєш найближчих заступників чи щось типу того, я нічого проти не маю. Залишається проаналізувати питання про юр. адресу, і що з того випливатиме + декілька положень про допустимо якісь папери (документальні дані організації, свідоцтва чи щось на кшталт того можливо навіть якщо буде потреба штампа чи печатки організації, якщо це, не буде вивалюватись у якісь кошти звичайно). На разі все. Народ не спіть бо замерзнете, щось пишіть так чи ні або щось типу Вінтаж ти дурак йди геть звідсіля, хоч веселіше стане  :D

Offline Neoni

 • Старожил
 • Повідомлень: 427
 • Карма: +9/-7
 • Стать: Чоловіча
  • Перегляд профілю
« Reply #4 : 05.02.2011, 22:31:29 »
.Народ не спіть бо замерзнете, щось пишіть так чи ні або щось типу Вінтаж ти дурак йди геть звідсіля, хоч веселіше стане  :D
багато тексту, а так то якшо всьо чесно то я за!

Offline sanlexik

 • Старожил
 • Повідомлень: 421
 • Карма: +24/-3
 • Стать: Чоловіча
 • hybrid style
  • Перегляд профілю
« Reply #5 : 06.02.2011, 18:57:48 »
Я читаю таку штуку, сподіваюсь, мені веселіше стало...
Респект альтруїстам !!! Кажіть чим вас підтримати?
Fuji Nevada Cross

Теґи:
 

Тут ходять в походи
Мы используем TeamLab Online Office